ОПШТjНА ЛАЈКОВАЦ НЕ ПРjХВАТА ПОВЕЋЊЕ ЦЕНЕ ВОДЕ

Општина Лаjковац не прихвата повећање цене воде коjе Јавно комунално предузеће „Лазаревац“ фактурише Јавном предузеће „Градска чистоћа „Лаjковац“ за воду испоручену са заjедничког изворишта у Непричави, потврђено jе на седници Општинског већа одржаноj у петак. Председник Општине Живорад Боjичић jе рекао да Лаjковац неће плаћати наjскупљу воду у региону и да jе решење проблема на помолу.

“Ми смо већ jедном донели закључак да не прихватамо нову цену воде. Упутили смо председнику градке општине Лазаревац захтев за измену Уговора из 2011. године, имаjући у виду да су измењене околности. Уколико у року коjи jе правобранилац оставио не буде дошло до договора између нас и општине Лазаревац, заjедничко правобранилаштво општина коjе затупа Љиг, Ваљево, Лаjковац и Мионицу, ће поднети тужбу за раскид уговора из 2011. године због измењених околности“, обjашњава председник општине Лаjковац.

Према његовим речима измењене околности се односе на промену законских прописа, jер како каже постоjи „правна празнина коjу користи Комунално предузеће „Лазаревац“ да у недоглед, без икакве контроле повећава тржишну цену воде.

„Схватамо да они имаjу потребу за повећањем цене воде, али ми немамо новаца да субвенционишемо ту разлику цене воде, jер смо исцрпели субвенциjе коjе су прошле године биле око 7 милиона, а ове године изашле већ на 34 милиона динара, а улазимо тек у последњи квартал“, каже Боjичић.    

„Ми не можемо дозволити да сви порески обвезници општине Лаjковац, и оних коjи користе градску воду и оних коjи немаjу уопште воду сносе ту разлику цене. Сматрамо да су грађани оптине Лаjковац претрпели огромну штету у поплавама коjе су се догодиле и jедноставно и ова цена воде коjа им се наплаћуjе jе превисока“, каже Боjичић.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *