Обавештење о одржавању Јавног увида

Оглас о одржавању Јавног увида у Нацрт просторног плана подручја посебне намене Регионалног Колубарског система снабдевања водом и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Регионалног Колубарског система снабдевања.

Published
Categorized as Инфо