Кра­ва Ла­на, вла­сни­ка Ми­ла­на Ми­ла­ко­ви­ћа шампионка (бонус ВИДЕО)

Кра­ва Ла­на, вла­сни­ка Ми­ла­на Ми­ла­ко­ви­ћа из ми­о­нич­ког се­ла Мра­ти­шић, ап­со­лут­на је шам­пи­он­ка 41. Ре­ги­о­нал­не из­ло­жбе го­ве­да си­мен­тал­ске ра­се у Лајковцу.

Мирослав Томашевић добио отказ у ЕПС-у

Решење о отказу је истакнуто на огласној табли, а као разлог се наводи одбијање запослеслонг да са послодавцем потпише анекс уговора о раду који му је понуђен ради премештаја на друго радно место.

Предузеће које је било пред затварањем успешно се опоравља

Дугогодишњи проблем водоснабдевања са којим се општина Лазаревац суочава, по речима директора комуналног предузећа, интензивно се решава у последњих годину и по дана и на добром путу је да буде решен.