Оглас јавног увида у нацрт просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13

Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити у писаној форми градским и општинским управама у току трајања јавног увида, закључно са 16. мајем.

Published
Categorized as Инфо