400 МjЛjОНА ДjНАРА ЗА ПУТНУ jНФРАСТРУКТУРУ

Од фебруара месеца до данас, у путну инфраструктуру на териториjи општине Лазаревац уложено jе око 400 милиона динара, што jе неупоредиво више него претходних година. На пословима реконструкциjе и уређења путне инфраструктуре, односно на оном кључном коjи се односи на обезбеђивање неопходних новчаних средстава, ангажован jе заменик председника Градске општине Лазаревац Боjан Стевић.

„Од стране Града Београда, односно градског Секретариjата за саобраћаj, Дирекциjе за путеве, као и Дирекциjе за изградњу, у општину Лазаревац уложена су значаjна новчана средства, а коначну црту о коjоj цифри се тачно ради, подвући ћемо на краjу године. Сигурно jе да jе реч о значаjним инвестициjама, посебно ако се узме у обзир ово време општег недостатака новца“, каже Стевић.

„Само у пресвлачење улица асфалтном подлогом, како би рекли путари „скини – врати“, од фебруара до данас уложено jе 100 милиона динара. Ових дана пресвлаче се улице Јанка Стаjичића, Јанка Катића, Обрада Радивоjевића, Јове Гркинића, Улице Радничка, Барска, Јована Јовановића Змаjа, Светог Димитриjа, Криваjска, пут од цркве у Шопићу и Милована Лазаревића. Већина jе већ урађена, а целокупна инвестициjа на овим улицама jе око 56 милиона динара“.

Након састанка коjи сам имао са представницима Агенциjе за инвестициjе и Секретариjата за саобраћаj Града Београда, постигнут jе договор о инвестрирању од стране града у износу од 15 милиона за наставак радова у Карађорђевоj улици. Од те суме завршили бисмо трг, фонтане, споменик Кнезу Лазару као и изградњу улице до зграде суда.

Осим тога, градски Секретариjат за саобраћаj jе инвестирао и улице Ђорђа Ковачевића и раскрсницу са улицом Стефана Немање, где jе остало jош да се уради постављање светлосне сигнализациjе и видео надзора. Вредност ове инвестициjе jе око 25 милиона динара без ПДВ-а. Такође урађено jе и проширење, односно постављање треће коловозне траке у у лици Дула Караклаjића и раскрсница са улицом Бранка Радичевића и постављање светлосне сигнализациjе, а ова инвестициjа износи 38 милиона динара без ПДВ-а.

“Урађена jе и улица Вука Караџића у вредности од око 23 милиона динара, а у претходном периоду jе било само кроз папире приказивано да jе та улица урађена. У питању jе део регионалног пута Р205 ка Чибутковици, а у наредноj години ћемо саставити таj пут са путем у месноj заjедници Чибутковица.

Паралелно са Вука Караџића, урађена jе и улица Воjводе Степе, бивша Момчила Павловића са два слоjа асфалтне подлоге. Наредних дана биће завршена улица у месноj заjдници Миросаљци где jе и урађена кишна канализациjа у вредности од око 15 милиона динара. Оваj пут ће имати предуслов да постане регионални пут за Сопот, а инвестициjа jе око 22 милиона динара. jнвеститро jе Градски Секретариjат за саобраћаj.

 

Улица Владике Николаjа Велимировића коначно ће бити завршена Када jе реч о улици Владике Николаjа Велимировића, коначно jе решена ситуациjа коjа се из неких непредвиђених разлогаискомпликовала. „За ову улицу сам аплицирао код министарке Калановић и од Министарства за регионални развоj смо добили 85 милиона динара. Након тога уследиле су рестриктивне мере Владе, тако да jе ова улица након обjављивања у Службеном гласнику скинута са дневног реда. Након тога, миснистар Мировић jе поново уврстио ову улицу у план и програм, али jа сам у то време био одсутан а локална самоуправа ниjе деловала благовремено и обновила грађевинску дозволи, тако да су нам та средства била аутоматски укинута. Средства су обезбеђена тек из трећег пута и то преко Дирекциjе за изградњу Града Београда. jнвестициjа jе око 85 милиона динара. Радиће се реконструкциjа коловозне траке, две стране тротоара, улична расвета и уградња кишне канализациjе”.

Наjпознатиjа “предизборна” улица – Видовданска

Нову уређену улицу дочекали су после три децениjе и мештани Видовданске улице. У овоj улици урађена jе кишна канализациjа, а радиће се две коловозне траке, тротоари са обе стране и улична расвета. jнвеститор jе градски Секретариjат за саобраћаj у износу од 14 милиона. Стевић напомиње да ће канализациона мрежа бити урађена у улици Бранка Пешића, а очекуjу се радови у Солунскоj и у улици Славише Ђорђевића.

У наредних неколико дана биће ѕавршена Валандовска улица

“У кругу основне школе “Кнез Лазар” предвиђена jе изградња обjекта за предшколце, као и проширење парцела и топлификационе мреже. Сходно томе, у плану смо имали да радимо замену кишне и фекалне каналузациjе, а захваљуjући средствима коjа jе обезбедио Секретариjат дочли смо на идеjу да заменимо и хабаjућу асфалтну подлогу. Након откривања горњег слоjа открило се да кишна канализациjа већ постоjи, али да jе неко претходних година када jе сфалтирао ову улицу извршио прекривање асфалтом тих шахти. Ми смо морали да кренемо у нивелисање тих шахти како би се оне укоплиле у изградњу нове асфалтне подлоге. Када смо учли даље у улицу, видели смо и да велики броj попречних улица ниjе асфалтиран, што би могло да прави проблеме касниjе, тако да смо дошли до решења да се изврши нивелациjе и асфалтирање и одређеног броjа тих попречних улица, што би чинило jедну комплетну целину”.

У наредноj години планиран завршетак Карађорђеве улице, завршетак улице 1300 Каплара и Станислав Сремчевић Црни.

“То су проблеми коjи заиста муче ову општину, али препреку представља преплитање надлежности. Пример jе улица 1300 Каплара за коjу смо обезбедили средства од стране Дирекциjе за изградњу града Београда у износу од 85 милиона. Град Београд хоће да инвестира а дозволу треба да да Министарство за саобраћаj, што комликуjе ствари jер долази до преплитања надлежности. Уређење те папирологиjе jе у процесу, али ако се не ангажуjемо путем неких личних контаката, таj процес траjе заиста дужи временски период. Ја се искрено надам да ћемо припремити ту папирологиjу, ускладити Проjекат са копиjом плана и подацима из катастра Републике Србиjе и када све буде чисто, кренућемо у реализациjу”.

“Улица Станислав Сремчевић Црни тренутно се према урбанистичком плану води као jедна грађевинска парцела и предвиђена су проширења тзв “лепезе”, у договору са Дирекциjом и грађанима планирана jе препарцелациjа, што би у многоме олакшало да се улица гради у правцу коридора. За наредни период планиран jе састанак са мештанима ове улице. Дао сам предлог да дирекциjе ангажуjе стручно лице коjе ће прегледати проjекат, геометар ће извршити снимање, тако да ћемо утврдити има ли неких неправилности у постављању ограда дворишта и сл., односно да ли jе неко од наших суграђана ушао са воjим домаћиснтвом у коридор улице Станислав Сремчевић Црни. Уколико се утврди да jе неком ограда или двориште у делу коридора биће му понуђено да да сагласност, уколко то одбиjе биће поведен поступак у складу са законом”.

Дирекциjа за изградњу града Београда jе унела у план и решавање проблема гробља у месним заjедницама Шопић, Лукавица, Стубица и Петка.

“Догађа се да грађани просто не разумеjу све ово о чему сам говорио, као и проблеме на коjе Градска општине Лазаревац наилази, али и не треба, jер они су нама дали поверење и ми смо ту да те проблеме решавамо. Ми смо ту да радимо у интересу грађана општине Лазаревац и заиста се трудимо. Затечено стање jе да нисмо имали довољан броj проjеката, али jа се заиста трудим, уз подршку коалционих партнера и свих коjи раде у општини, да обезбедеим што више новчаних средстава коjа ће се инвестирати у општину Лазаревац”.

Планови за 2015

За 2015. годину, између осталог, у плану jе решавање проблема простора фабрике “Петар Велебит” коjа jе била узета у закуп, али jе таj закупац затворио построjење тако да су људи остао без посла као и простор фабрике Беко коjи у складу са законом о реституциjи треба да се врати грађанима коjима су те парцеле припадале. Трећи моj задак у 2015. години биће довођење jедног инвеститора.

Што се тиче путне инфраструктуре у 2015. сигурно ћемо се ангажовати да се у плану Града Београда тj. Секретариjата за саобраћаj нађе пут за Дрен до школе, затим проблем Дома у Дрену, улице Бранка Пешића и Славише Ђорђевића, затим у месноj заjедници Душан Петровић Шане асфалтирање од улице од наставка Железничке улице до тзв. улице Баjино брдо у МЗ Петка и Печанске улице и да направимо коридор са стране jбарске магистрале коjи ће бити алтернатива итд.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *