У КОПУ ПРЕКО ДЕСЕТ ВРСТА РjБА ПА j ВjДРЕ

Руководилац Сектора за заштиту и унапређење животне средине Рударског басена Колубара Слободан Радосављевић рекао jе да коп Тамнава – западно поље jе богат и рибом, коjа jе ту доспела након маjских поплава. Приликом испумпавања се води рачуна и очувању рибљег фонда, што ради Министарство пољопривреде и заштите животне средине.

“Сваком изловљавању рибе присуствуjе надлежни инспектор из републичког инспектората, коjи води записник када, колико и коjе рибе jе изловљено. Она се безбедно пушта у реку Колубару. Приватни рибари су преко 300 кг рибе изловили из Површинског копа Велики Црљени, а у копу Тамнава Западно поље, према запажању локалних рибара, виђени су примерци тешки и до десет килограма“, обjаснио jе Радосављевић за агенциjу Бета.

Он jе нагласио да квалитет воде не угрожава рибљи фонд у коме, по његовим речима има преко десет врста риба коjе захтеваjу чисту воду, па има чак и видри.

Он jе додао да jе вода из копа квалитетниjа из воде у реци Колубари. „План мониторинга квалитета вода jе урадила Агенциjа за заштиту животне средине. Договорено jе да се узорци воде из поплављеног поља узимаjу на седам дана“, казао jе он и навео да jе вода из копа по квалитету сврстана у другу категориjу. Радосављевић jе истакао сви досадашњи резултати показуjу да jе квалитет воде у самом копу бољи од воде у реци.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *