МАНjЈАК ШЕТА УЛjЦАМА ЛАЗАРЕВЦА

Колико год градЛазаревац био миран и сигуран, могу вас задесити неке неприjатности коjе никако нису занемарљиве. У последње време, у самом центру града (код Рударске чесме!) забележено jе неколико случаjева истог, неприхватљивог понашања, непознате особе мушког пола.

Девоjке коjе су имале несрећу да се сусретну са овом особом исто су описале догађаj, тако да jе jасно да jе реч о jедном човеку коjи с времена на време ординира лазаревачким улицама, вребаjући и препадаjући младе девоjке своjим изопаченим понашањем. Он гестовима и вербално исказуjе своjе изопачене сексуалне преференциjе, чему никако ниjе место на улици. На срећу, он никада ниjе отишао даље од овога и напао неку девоjку, али заиста би му требало стати на пут. Ови инциденти се догађаjу ноћу, али не тако касно, већ око девет, десет сати.

Могло би се десити да туда прође нека девоjчица, враћаjући се, рецимо, са тренинга, што би свакако било узнемируjуће искуство за њу.

Циљ овог текста ниjе да вас уплаши, већ да упозори девоjке да би требало да избегаваjу да ноћу буду саме на улици, и да сугерише момцима да се потруде да њихове сестре, девоjке, жене, ћерке никад и не дођу у ту ситуациjу.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *