Првa седница општинског Већа у Лајковцу

Прва, вероватно и најзначајнија, тачка односила се на расподелу задужења чланова новог сазива Општинског већа.

“Када смо распоређивали функције, односно задужења, члановима Општинског већа, гледали смо, пре свега, да та задужења буду у складу са професијама и интересовањима чланова већа и морам да кажем да сам, ја лично, задовољан расподелом. Актуелни заменик председника Општинског већа Ненад Џајевић, који је иначе дипл. економиста, биће задужен за буџет и финансије, Милутин Нишавић, који је био и у претходном сазиву, биће задужен за социјалну политику и питања националних мањина, Миломиру Негићу, иначе дипл. саобраћајном инжењеру, припао је ресор урбанизма, Влада Костић ће, као и до сада, водити рударство, енергетику и грађевину, Бојан Лукић ће бринути о заштити животне средине, образовању, култури и заштити грађанских права, Душан Жујовић ће водити исти ресор који је професионално и коректно водио и у претходне четири године, а то је друштвена брига о деци, омладини и спорту, Аца Мештеровић ће водити бригу о инфраструктури, Горан Гавриловић о пољопривреди и селу, Радован Јовичић о комуналним делатностима, док ће Младен Бајић бринути о приватном предузетништву и цивилној заштити”, истакао је нови председник Општинског већа, Андрија Живковић.

Од осталих закључака који су донесени на првој седници Општинског већа, као најзначајније, Живковић је издвојио:

“Када смо разматрали другу тачку дневног реда,а то је нацрт о завршном рачуну Општине Лајковац за 2015. годину, могли сте чути да су планирани текући приходи у прошлој години били 725.000.000 динара, а да је остварен приход од 788.000.000 динара. Дакле, премашили смо планирано и највећи део планираних средстава, што се тиче социјалне политике, давања за културу и спорт је утрошен, а што се тиче капиталних издатака, како се претходна година ближила крају, проценат утрошених средстава се повећавао, а део новца који није утрошен, пренет је у ову годину”, закључио је Живковић.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *