Реконструкцију депоа за одлагања уметничких слика Модерне галерије

Циљ овог пројекта јесте стварање услова за квалитетније систематско чување и заштиту постојећих културних добара, легат Лепосаве Лепе Перовић и колекције „Савременици“.

Центар за културу Лазаревац од свог оснивања води бригу о заштити  и излагању поклон легата Лепосаве Лепе Перовић и својој колекцији „Савременици“. Реч је о уметничким делима која спадају у период између и после два светска рата (уметници са подручја некадашње СФРЈ), као и савременим домаћим уметничким тенденцијама. Обе колекције чувају се у просторијама Модерне галерије Центра за културу Лазаревац.

Након рекострукције галеријског простора 2011. године, обављени су сви  потребни конзерваторски радови на делима и модернизовала стална поставка галерије.

У циљу даљег побољшавања услова за систематску заштити културног добра од великог локалног значаја за град Лазаревац извршена је реконструкцију депоа за одлагања уметничких слика.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *