jСПЛАТА ТРОШКОВА ФjРМАМА АНГАЖОВАНjМ У ВАНРЕДНОЈ СjТУАЦjЈj

Веће општине Лаjковац на 68. седници донело jе допуну закључка од 25. 07. коjа се односила на плаћање трошкова ангажовања опреме и механизациjе и накнаде штете правним и физичким лицима коjа су у периоду ванредне ситуациjе ставили на располагање Штабу за ванредне ситуациjе општине Лаjковац своjу опрему и механизациjу заjедно са потребним људством.

На седници одржаноj 25. jула предвиђено jе да трошкови коjи су настали у периоду од 14. до 18. маjа се исплате у наjкраћем року из планираних средстава буџета општине Лаjковац за 2014. годину.

„jмаjући у виду да нам jе приоритет био плаћање солидарне помоћи власницима примарних обjеката коjи су поплављени, то смо завршили, а да трошкове коjи су настали до 18. маjа сразмерно исплаћуjемо до висине средстава у буџету за ову намену. Ми смо на данашњоj седници допунили оваj закључак у делу коjи се односи на период 14./15. маj, то су та 24 сата када су људи коjи су били ангажовани свих 24 сата, значи да им се исплати 100% за 24 сата у складу са ценовником Путева Србиjе коjи jе важио у време ванредне ситуациjе. За период од 16. до 18. маjа предвидели смо да се исплате трошкови у износу од 70% за ефективан рад, а 30% за дежурство. Трећи период jе од 19. до 28. маjа где смо предвидели умањење исто то плус за jедан сат“, обjаснио jе председник општине Живорад Боjичић.

Укупна средства за ове намене су око седам милиона динара и општина ће већ ове недеље почети исплату. Броj фирми коjе су ангажоване у време ванредне ситуациjе jе око тридесет и све су из Лаjковца.

Када jе реч о захтевим за солидарну помоћ, општинска управа jе примила 242 захтева, од чега jе 239 за оштећене и 3 за срушене обjекте. Живота Молеровић начелник општинске управе jе рекао да jе урађено 70 решења, од тог сва три за срушене обjекте, где jе jедан власник прихватио новац jер нема могућности да се на постоjећем плацу гради нова кућа, а два власника су прихватла изградњу кућа. Он jе изразио очекивања да ће сва решења бити завршена до 1. септембра.

 

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *