Обавештење о одржавању Јавног увида

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре објавио је оглас о одржавању Јавног увида у Нацрт просторног плана подручја посебне намене Регионалног Колубарског система снабдевања водом и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Регионалног Колубарског система снабдевања.

Јавни увид и преузимање комплетне документације грађани могу остварити и на следећем линку:

https://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/javni-uvid-u-izradu-prostornog-plana-podrucja-posebne-namene-regionalnog-kolubarskog

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *