Постављање бесплатних табли са кућним бројевима на 10.215 објеката

Обавештавамо суграђане да ће Секретаријат за комуналне и стамбене послове – Градске управе града Београда 05.05.2021. године на територији ГО Лазаревац започети активност постављања бесплатних табли са кућним бројевима на 10.215 објеката на територији ГО Лазаревац.

У складу са наведеним обавештавамо суграђане да су у циљу спровођења ове активности у обавези да омогуће приступ објектима на којим се врши пренумерација, овлашћеним лицима задуженим за постављање табли који су у радној одећи видно обележеној логом предузећа „Слово“ д.о.о. и Агенција „Калдрма“, а који ће поседовати потврду за обављање поменуте услуге.

Из овог Секретаријата обавештавају грађане и да се издавање нове личне карте у случају када се уписује адреса пребивалишта у личну карту због утврђивања назива улица и кућних бројева за улице које претходно нису имале назив, односно кућни број, као и у случају промене постојећих назива улица и пренумерације постојећих кућних бројева, у оквиру националног пројекта ажурирања Адресног регистра, обавља без плаћања прописаних накнада на име цене обрасца и трошкова техничке израде личне карте.

Како напомињу из Секретаријата за комуналне и стамбене послове пренумерација је извршена на основу Решења Републичког геодетског завода, која су објављена на интернет страници РГЗ, линк: https://rgz.gov.rs/registri-rgz-a/adresni-registar

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *