Подстицаj развоjу спорта у Лаjковцу

Јавна установа за спорт и омладину Лаjковац обухвата нову спортску халу и терен за мини пич, а у плану jе да под њеним окриљем буду и стадион „Железничара“, стадион „Задругара“, затим стадион у Јабучjу, игралишта по селима. Чека се да се реше имовинско правни односи да би се све то реализовало. Требало би да се направи и затворени базен са покретним кровом у близини хале, као и помоћни терен поред „Железничара“. Тако би се заокружио jедан спортско-рекреативни комплекс, коjи ће бити под установом за спорт коjа jе и основана како би обjединила све наведено.

„Основни предуслов за развоj свих грана спорта и постизања бољих резултата jе адекватна и модерна спортска инфраструктура. Општина Лаjковац улаже у спорт, његову промоциjу, стварањем квалитетног оквира за игру и по томе jе препознатљива. jзградњом спортске хале, уз постоjеће фудбалске терене, а у будућности и изградњом базена и тениских терена, створиће се jедан уређен спортско рекреативни комплекс, под ингеренциjом Установе за спорт и омладину. То ће бити подстицаj jош бољем развоjу спорта у Лаjковцу. Први корак у томе треба да буде изградња спортских обjеката и терена, завршетак радова на хали и континуирано финансирање спортских активности. Оснивањем установе за спорт и омладину, приступа се системском решавању проблема управљања новоизграђеном спортском халом и обjедињавању управљања свим садашњим и будућим спортским обjектима на териториjи општине Лаjковац.“ , каже директор Установе за спорт и омладину Ђорђе Жуjовић.

Установи за спорт би ребалансом буџета требало да припадне 10 милиона коjе би покриле све трошкове коjи следе: сређивање  хале и простора око хале, плате радницима, техничко одржавање.

jако jе хала отворена од прошле године, према речима директора, jош увек ниjе у потпуности завршена њена опрема. „Остало jе да се уради заштитна подлога преко паркета и преградна завеса коjа би делила терен на два дела, да се омогући да две екипе могу у jедном тренутку да тренираjу. Затим треба урадити видео надзор, саjт, опремити канцелариjе за будуће раднике.“

Велику салу, коjа садржи и 820 места за публику, до 17 часова користи основна школа коjа се налази прекопута хале. У вечерњим терминима салу користе мушки кошаркашки клуб, женски и мушки одбоjкашки клуб, затим карате клуб… Када jе сала слободна, грађани jе могу изнаjмити за рекреациjу. Поред ње, ту су и мала сала за крос фит, као и сто за стони тенис.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *