Едукациjа просветних радника о еколошком васпитању деце

Општина Лаjковац и предшколска установа „Лептирић“ из Лаjковца су у сарадњи са Центром за стратешка истраживања националне безбедности Београд организовали научно стручну конференциjу, коjа има за циљ едукациjу просветних радника, запослених Основне школе „Миле Дубљевић“ и Средње школе „17.септембар“, о еколошком васпитању и образовању деце.

„jмамо еминентне предаваче коjи ће допринети унапређивању компетенциjе запослених како би били што успешниjи у заjедничкоj мисиjи подизања нивоа свести детета о значаjу очувања животне средине.“ , истакла jе директорка ПУ „Лептирић“ из Лаjковца Мила Митровић.

Учесник конференциjе био jе и академик професор доктор Слободан Нешковић, директор Центра за стратешка истраживања националне безбедности из Београда, члан Српске краљевске академиjе и Академиjе безбедносних наука из Вашингтона. „Ја потичем из овог краjа, зато ми jе и била идеjа да расветлимо проблематику ове општине, и као и увек да дамо релевантне предлоге везане за унапређење стања у нашоj земљи.“, рекао jе окупљенима академик, иначе рођен у Врачевићу.

„Општина Лаjковац jе у своjим „Стратегиjама одрживог развоjа 2010 – 2015“ важан сегмент посветила заштити животне средине, а у прилог томе говори и чињеница да jе донет и да се реализуjе већ годинама „Локални еколошки акциони план“ и да су делови тог плана имплементирани у годишње планове рада предшколске установе, две основне школе и средње школе у општини Лаjковац. Оно што jе  у вези са еколошким васпитањем и образовањем – циљеви, задаци, активности, све jе реализовано и можемо рећи да смо задовољни како се то годинама ради у нашоj општини уз подршку „Фонда за заштиту животне средине“, каже Мила Митровић, директорка ПУ „Лептирић“.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *