У КАРАЂОРЂЕВОЈ j КНЕЗА СТАНОЈА ОСТАЛj САМО ФjНj РАДОВj

У Лазаревцу су при краjу радови на две велике капиталне инвестициjе, Карађорђевоj улици и улици Кназа Станоjа, каже директор лазаревачког jавног предузећа „Дирекциjа“ Станко Јовчић.

Glavna ulica Lazarevac

У Карађорђевоj улици се тренутно изводе радови на фином нивелисању хумусираних повришина у баштицама и сетва траве jе завршена. Тренутно се ради на обезбеђењу постављених мобилиjара, као и постављању риголе са леве стране улице уз пошту и апотеку. На порталу Управе за jавне набавке обављена jе и тендерска документациjа за наставак радова на првоj фази модернизациjе Карађорђеве улице до семафора на углу Димитриjа Туцовића и Карађођеве“, каже директор Дирекциjе.

„Што се тиче улице Кнеза Станоjа, тренутно се раде простали радови,а то jе постављање стубића ради заштите зеленог поjаса и фино нивелисање хумусираних површина. У процедури jе поступак набавке за доделу уговора наjповољниjем пружаоцу услуге за технички приjем изведених радова у тоj улици“, обjашњава Јовчић.

Glavna ulica Lazarevac

Јавно комунално предузеће „Беогард пут“ на основу достављеног списка од стране „Дирекциjе“ изводи радове на санациjи ударних рупа и замнеи оштећене и недостаjуће хоризонталне и вертикалне сигнализациjе, као и санациjи канала у улици Јанка Стаjичића у месноj заjедници Шопић.

Јовчић jе наjавио да ће у току септембра месеца почети радови на реконструкциjи и модернизациjи улице Николаjа Велимировића коjе финансира град Београд. jзвођач радова jе фирма jнграп-омни из Ваљева.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *