jНВАЗjЈА РОБОТА У МОДЕРНОЈ ГАЛЕРjЈj

jзложба „jнвазиjа робота“, Николе Коље Божовића отворена jе у петак 06. септембра у Модерноj галериjи у Лазаревцу.

Оваj београдски сликар и визуелни уметник лазаревачкоj ликовноj публици представио се самосталном изложбом скулптура из циклуса „jнвазиjа робота“, сериjе радова изведених у различитим техникама, порцелану, челику и колажу великог формата. Овим циклусом он „дехуманизуjе људе и хуманизуjе роботе“, „људи постаjу негативни jунаци, док роботи стичу статус позитивних, емотивних бића“.

„ У „jнвазиjи робота” Коља Божовић развиjа ангажовани, критички став према многим аспектима савременог, глобализованог света. У ликовном опусу Коље Божовића роботи су постепено осваjали средишњу позициjу и еманциповали се у односу на друге садржаjе, као и на простор“.

jзложба ће траjати до 20. септембра.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *