Транспорт „Глодара 10“ ка Радљеву

Цео производни систем, ротациони багер „Глодар 10“, припадајући самоходни транспортер „бандваген 3“ и трачни транспортери са површинског копа „Поље Д“ из правца Вреоца прелазе на нови коп „Радљево“, што представља предуслов за његово отварање.

В.д. директора ЕПС-а Милорад Грчић истакао је да је ово важан дан за  рударство и енергетику Србије: „Данас смо сведоци фазе која је један од  претпоследњих корака за отварање новог копа ‘Радљево’, који је  конципиран још 1976. године. На жалост, требало је да прође више од  четири деценије да се створе политички и финансијски услови за  реализацију овог пројекта“.

Транспорт багера дуго времена је планиран, што је подразумевало неколико студија и више саобраћајних дозвола за преласке преко пруга, Ибарске магистрале, испод далековода и осталих инфраструктурних објеката који су се нашли на путу, истакао је Александар Антић, министар рударства и енергетике Републике Србије.

Рударска опрема ће бити транспортована трасом дужине од 24 км, а „Глодар 10“ ће почетком новембра, након ремонта на копу „Радљево“, отпочети производњу.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *