Реконструкциjа улице 1300 Каплара

У плану jе да се до краjа августа месеца на деоници од 1200 метара, од улаза у болничко двориште до скретања за Дрен, заврши комплетна измена инфраструктуре, канализациjа, водовод, jавна расвета и да се заврши део топловода.

Већ у септембру треба да крене у асфалтирање улице са тротоарима са обе стране. Општина Лазаревац jе издвоjила око 80, док jе око 250 милиона динара обезбедеила држава из европских фондова. Преко ЈП “Путеви Србиjе”, коjе jе инвеститор, радове изводи фирма “Страбак”. У делу дужине 1200 метара, од улаза у болничко двористе до скретања за Дрен, наjпре радове изводе лазаревачка jавна предузећа Топлификациjа и Комунално. Фирма Страбак почеће асфалтирање из правца Крушевице, а радови ће бити подељени у три деонице, од улаза у болничко двориште до скретања за Дрен, од скретања за Дрен до цркве у Трбушници и од цркве до Крушевице.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *