Уторком и средом са председником општине Лазаревац

КОЛjКО ЛАЗАРЕВЧАНА РАДj У КОЛУБАРj

Не може, а да се човек не запита одакле у Лазаревцу толико угрожених, ако се има у виду да у Колубари ради око десет хиљада радника? Можда одговор лежи у чињеници да на посао у Колубару раднике довозе аутобусима из Београда, Аранђеловца, Љига, Бараjева… Било би интересантно направити евиденциjу колико их путуjе из тих средина (кажу, само из Аранђеловца хиљаду). Да статистика покаже колико то плата остаjе у Лазаревцу. Можда би се слика о престижности по богатству општина променила. Можда би и Београд шватио да Лазаревцу треба више помоћи у погледу повећања стандарда живљења. Та београдска смо општина. Можда би у овом делу приче имало смисла запитати се и зашто jе у нашоj општини толики проценат незапослених грађана коjи траже посао. У Колубари jе, до стопирања запошљавања у jавном сектору, посао нашло много радника….. ОСТАТАК jНТЕРВЈУА СА ПРЕДСЕДНjКОМ ГО ЛАЗАРЕВАЦ ДРАГАНОМ АЛjМПjЈЕВjЋЕМ ПРОЧjТАЈТЕ У ШТАМПАНОМ jЗДАЊУ ПРАВjХ НОВjНА

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *