Рано упозорење од поплава

Представнике града и италијанске делегације дочекали су председник ГО Лазаревац Бојан Синђелић и његов заменик Милоје Живановић.

Посета представника Агенције за цивилну заштиту Региона Лацио Лазаревцу у склопу је активности које су предвиђене Споразумом о заједничкој сарадњи који су Град Београд и италијански партнери потписали.

Приликом посете заменик градоначелника Београда Андреја Младеновић је истакао је да је сарадња са регијом Лацио започела ове године, а да је потписивањем Меморандума о сарадњи партнерство и озваничено.

„На основу овог споразума радиће се у неколико области, а једна од важнијих јесте систем ране најаве и упозорења који подразумева одређене мерне уређаје, радаре, на водотоцима другог реда за које је Град Београд надлежан и који су направили највише проблема 2014. године. Ти мерни уређаји су повезани са Центром за обавештавање и на тај начин се добија правовремена информација о водостају како бисмо брзо реаговали“ истакао је заменик градоначелника.

Према његовим речима, овакав систем је у Италији квалитетно разрађен, врло је добар и оперативан, а Град Београд ће следеће године почети са његовом имплементацијом. Општине Лазаревац и Обреновац биће прве у којој ће се ти системи постављати.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *