Премашен план у Колубари

Током прва два месеца 2016. године на површинском копу „Тамнава-Западно поље” ископано је око 2,31 милиона тона угља, а на Пољу „Д” око 2,39 милиона тона.

 У истом временском периоду на Пољу „Б” је произведено око 255 хиљада тона, а на копу „Велики Црљени” око 450 хиљада тона.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *