Лазаревац губи Колубару

На тему реструктурирања ЕПС-а, односно статусне промене, у последње време у Лазаревцу воде се полемике и разговори на свим нивоима, свим, али чини се, наjмање оним високим и званичним. Саговорника за ову тему, из кругова тренутно ангажованих на пословима реструктирирања, односно званичних актера целог просцеса, ових дана (месеци) новинар у Лазаревцу тешко да може наћи, а и ако пронађе добиjа само „суве“ податке, сличне онима коjе смо у овом тескту већ навели.

Тешко ће се огласити неко из званичних кругова и рећи шта заиста чека Лазаревац, Лазаревчане, запослене у Колубари и осталим предузећима, након што ПД РБ „Колубара“ престане да постоjи као правно лице, односно када изгуби сву моћ и ингеренциjе коеj jе до сада имала.

ПРjВРЕДНА ДРУШТВА ПРЕСТАЈУ ДА ПОСТОЈЕ

Према нацрту уговора о статусноj промени ЈП ЕПС, Друштва преносиоци, међу коjима и РБ Колубара, преносе своjу целокупну имовину и обавезе ЕПС-у, тj. Друштву стицаоцу, и престаjу са постоjањем без спровођења ликвидациjе.

Поступак статусне промене се спроводи у извршењу закључка Владе Србиjе од 27. новембра 2014. коjим jе прихваћен Програм реорганизациjе ЈП ЕПС.

Целокупна имовина и обавезе Друштва преносилаца, прелазе на ЈП ЕПС.

Директорима Друштава престаjу дужности и овлашћења даном регистрациjе статусне промене, а запослени у Друштвима настављаjу да раде у ЈП ЕПС, коjе преузима колективне уговоре и правилнике о раду.

ОД ЈУНА СЕЧА АДМjНjСТРАЦjЈЕ

„Сеча запослених креће 1. jула од администрациjе“, истакао jе Антић и нагласио да ће и броj руководећих људи бити знатно смањен.

ОПШjРНjЈj ТЕКСТ ЧjТАЈТЕ У ШТАМПАНОМ jЗДАЊУ 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *