Јевтић: Стекли су се услови за моj одлазак из Услуга

jако се већ данима поjављуjу различите спекулациjе о томе ко ће бити наредни директор Услуга, Јевтић каже да се то jош увек не зна, али да он у наредном периоду сигурно одлази из предузећа.

Радници Услуга бар тренутно могу да одахну, jер како jе jуче саопштено, ЕПС jе одобрио позаjмицу од 200 милиона динара, чиме ће се покрити њихове заостале зараде.

„Одлука о позаjмици коjа jе била обећана jош пре више од месец дана, донета jе тек у понедељак. Позаjмица jе каснила због процедуре у ЕПС-у, а сада очекуjемо да ће таj новац већ следеће недеље бити на рачуну Услуга. Таj новац jе добиjен као позаjмица и мораће да се врати у наредном периоду, тако да са Колубаром морамо потписати споразум о позаjмици, односно динамици враћања тог новца“, каже Јевтић.

Он закључуjе да су у Услугама заиста неопходне мере уштеде, посебно ако се узме у обзир да jе предузеће сваког месеца у минусу око 20 милиона динара, а да ће сада морати плус да враћа и добиjену позаjмицу.

„У Услугама, да би предузеће опстало, мораjу се предузети мере коjе су непопуларне, али jедноставно, испоставља се да губимо тендере због високе цене. jзгубили смо тендер у Центру за културу jер jе наjнижа цена приватника била 170 динара, а наша 250 динара по сату“, обjашњава Јевтић и наводи да jе и плата радницима у обезбеђењу у Услугама далеко већа него плата код приватника.

Он подсећа да у маjу следеће године, када тендер буде расписивао ЕПС, а не РБ Колубар као до сада, Колубара Услугама се неће гледати кроз прсте, те уколико се нешто не промени и предузеће не прилагоди тржишноj утакмици, за Услуге посла више неће бити. Ми остаjемо фирма препуштена сама себи, до jуче смо се крили иза маjке Колубаре, али Колубара више не постоjи као правно лице. Људи то мораjу да схвате. Прошло jе и време ангажовања радника преко Колубара Услуга.

„Тренутно jе ангажовано 220 радника, и постоjе информациjе да ће они бити примљени у Колубару. Поновног ангажовања неће бити, jер ће ЕПС сам вршити приjем радника“.

„Људи мораjу да мењаjу однос и политику у фирми и да се сви понашамо као приватници. Плате и коефициjенти се мораjу мењати. Плате у обезбеђењу су велике у односу на приватнике и ми немамо никакве шансе на тенедрима“, обjашњава Јевтић.

Он каже да тренутно jедино позитивно послуjе сектор хигиjене, иако се до скоро говорило да jе то обезбеђење. Јевтић наглашава да они немаjу већа права од осталих радника.

„Ја сам заиста имао идеjу да се оснуjе „Колубара 2“, тj да се уjеднине черке фирме, чуjем да синдикат то сада помиње, али мислим да jе сада много тешко то одрадити, jер jе већ касно“, каже он.

Јевтић истиче да jе став скупштине предузећа и његов став да остане свих 1600 радника, односно да нико не изгуби посао. Биће отказан закуп простора у Шопићу за секундарне сировине и ауто-центар павловић где jе технички преглед. Сви људи ће бити распоређени на друга радна места.

Он додаjе да ће нова систематизациjа коjа ниjе рађена на име и презиме као раниjе, већ према обиму посла, чиме ће бити самњене плате администрациjи, укинут велики броj евидентичара, коjи по Јевтићевим речима не доприносе пословању, што се тиче хигиjене њима ће бити боље, а када jе реч о обезбеђењу неће више бити десет категориjа, већ према закону само према степену оптерећења или одговорности.

„У изради систематизациjе учетвовали су њихови шефови и радна група коjа jе месец дана седела у Колубари на челу са Јовом Ненадићем, а касниjе су се оградили од тога“, каже Јевтић.

Он каже да су свим директорима смањени коефициjенти, а осталима према стручноj спреми. Биће смањен броj извршилаца у администрациjи, а они коjи не буду распоређени и коjи се нађу на листи, моћи ће и сами да бираjу посао у рекултивациjи или хигиjени.

„Плате ће бити самњене свима, веруjем да онима до тридесет хиљада неће нити самњивања, а онима коjи имаjу преко тридесет хиљада плате ће бити смањене сразмерно висини плате“, каже он.

Што се приватизациjе тиче, за сада нема заинтересованих, али за опстанак фирме, став jе Јевтића, би било наjбоље да неко фирму купи, мада он сматра да су шансе заиста мале jер фима нема шта да понуди, нема обjекте, нема ништа, већ само радну снагу .

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *