Завршна конференциjа „Пчеларски центар Качерски мед“

Носилац проjекта била jе Градска општина Лазаревац , а партнери  Општина Љиг, Општина Лаjковац  и земљорадничка задруга „Качерски мед“.

Менаџер проjекта Александар Милосављевић, рекао jе да jе проjекат почео са реализациjом фебруара 2014. године и да jе након петнаест месеци испунио очекивања коjа су на почетку била постављена.

„Главни резултат проjекта jе испуњен адаптациjом обjекта, набавком и монтажом савремене линиjе за приjем и паковање меда у Земљорадничкоj задрузи „Качерски мед“ у Лазаревцу. Тиме се  су створили неопходни услови за валоризациjу „Качерског меда“, меда са заштићеном географском ознаком али свих  других  врста  медова  са  читавог  подручjа.  У  обjекту  jе  успешно  имплементиран ХАЦЦП стандард, коjи jе касниjе и сертификован.

Поред  наведеног,  започела  jе сертификациjа производње  „Качерског меда“  ангажовањем акредитоване  сертификационе  куће  „Центар  за  испитивање  намирница  Београд“  коjа  ће  до септембра  контролисати  производњу  „Качерског  меда“  према  спецификациjи  производње, на приjављеним пчелињацима у Лазаревцу, Аранђеловцу, Тополи, Лаjковцу, Љигу и Убу. Набављене су и прохромске канте коjе ће услужно бити уступане пчеларима у производњи меда.

Промотивне  активности  усмерене  на  брендирање  „Качерског  меда“  обухватиле  су  израду  промо спота  коjи  jе  емитован  на  националноj  телевизиjи,  избор  тегле,  логотипа  и   етикете  производа, наступ  на  Државном  Пчеларском  саjму  у  Београду  и  „Данима  пчеларства  у  Лазаревцу“,  креирање промотивне кампање на читавоj териториjи Републике Србиjе.

Један од успешних резултата jе и проширење чланства Земљорадничке задруге „Качерски мед“ за коjу jе током проjекта израђен веб саjт и бизнис план, у циљу обезбеђења одрживости ове задруге.

Током  проjекта  одржане  су  и  успешне  обуке  за  производњу  „Качерског  меда“ као и школа пчеларства где су едукациjе у три општине похађало преко 260 пчелара, док су пчелари почетници добили по jедну кошницу као подстрек бављању пчеларством.

Све  три  општине,  Лазаревац,  Љиг  и  Лаjковац  су  увеле  финансиjске,  буџетске  мере као  и нефинансиjске  мере  подршке  Земљорадничкоj  задрузи  „Качерски  мед“  чиме  jе дата  значаjна подршка задругарству“, обjаснио jе Милосављевић.

Медиjима се обратио и председник Градске општине Лазаревац Драган Алимпиjевић, коjи jе овом приликом истакао значаj сарадње са општинама Лаjковац и Љиг и нагласио да оваj проjекат говори о томе, како и на коjи начин треба улагати у мања предузећа, како би и после угља имали где да раде и живе грађани и Лазаревца и Лаjковца.

Он се захвалио Европскоj Униjи коjа jе подржала проjекат, а посебна захвалност упућена jе пчеларима, коjи ће у будућности захваљуjући овом проjекту имати и већу цену меда.

„Општина Лаjковац jе имала заиста велику част и задовољство да буде jедан од коапликаната на овом врло значаjном и врло jединственом проjекту, када jе у питању оваj наш регион“, рекао jе председник општине Лаjковац Живорад Боjичић, истакавши да jе реализациjом у овом тренутку начињен први корак, а да ће од свих актера у проjекту зависити како ће се даље одвиjати реализациjа. Он се захвалио општини Лазаревац, као и пчеларима са териториjе Лаjковца коjи су дали подршку приликом реализациjе проjекта.

Конференциjи су присуствовали и представник општине Љиг Предраг Старчевић, као и В.Д. директора Задруге Мирослав Урошевић, чланови Већа ГО Лазаревац, представници Проjектног центра, пчелари и броjни гости.

Проjекат “Пчеларски центар Качерски мед“ финансирала jе Европска униjа кроз програм EU Еxchange 4,  коjим  у  Србиjи  руководи  Делегациjа  ЕУ,  а  спроводи  Стална  конференциjа  градова и општина.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *