ГРЧjЋ: НАКОН ДВЕ ГОДjНЕ УГОВОРj НА НЕОДРЕЂЕНО

Прича о потписивању Уговора о раду са Рударским басеном „Колубара“ производних радника до сада ангажованих преко „Колубара Услуга“ коначно jе дочекала своj краj. Уговор о раду су потписали „нови стари“ радници Колубаре и доректор Милорад Грчић на период од две године, а након тог периода, према изjави директора, биће потписани нови уговори на неодређено време.

На ономе што су до сада урадили за Колубару, а самим тим и за државу, а нарочито на томе што нису пали под утицаj „оних групациjа коjи немаjу добру намеру, коjи злоупотребљаваjу судбину других ради оставрења свог интереса“, радницима се захвалио директор Колубаре Милорад Грчић.

„Сматрам да jе ово трећа велика ствар коjу смо успели да урадимо од када сам jа директор и господин Обрадовић на челу ЕПС-а. У те три ствари убраjам решење проблема везаног за Мали Борак, затим Колубара Метал и коначно оваj проблем коjи смо управо решили“, рекао jе Грчић. Грчић jе рекао да Колубара у производњи има мање радника него што jе потребно, али да ће се и таj проблем решавати када се Колубара врати на ниво на коме jе била пре маjских поплава.

Миодраг Ранковић председник синдиката, истакао jе да се синдикат већ дужи низ година бавио овим проблемом, а да jе пресудно било доказати Влади Србиеj да jе jефтиниjи Уговор о раду са Колубаром, од оног коjи jе важио до сада. ранковић jе упутио захвалност свим институциjама коjе су подржале оваj процес, а нарочито радницима коjи су показали стрпљење и поверење.

ОБРАДОВjЋ: ЕПС ОД 1. ЈАНУАРА ПОТПУНО НА ТРЖjШТУ

„Чин преузимања ових радника и потписивања нових уговора о раду  jе jасан сигнал да организационе промене коjе долазе у ЕПС не значе отпуштања и нешто лоше за раднике и синдикате, већ да ће корпоративизациjа компаниjе донети броjне позизивне ефекте, а пре свега циљ jе да ЕПС буде ефикасниjи и профитабилниjи. Тамо где постоjи потреба, ЕПС ће отворити своjа врата, а где има вишка запослених и то ћемо морати да решавамо у оквиру процеса корпоративизациjе“, рекао jе директор ЕПС-а Александар Обрадовић.

Он jе нагласио да ће ЕПС од 1. jануара бити потпуно на тржишту и да ће свако домаћинство моћи да изабере свог снабдевача електричном енергиjом. Не постоjе загарантовани клиjенти, морамо се борири за сваког.

„Ви улазите у систем ЕПС-а а од вас се очекуjе да будете пожртвовани, радни, jер само заjедно можемо да напрваимо резултат. Ако у процесу производње нисмо ефикасни и не задржимо садашње клиjенте и добиjемо нове, нема новца за нас, нисмо на буџету. Од 1. jануара jедино мерило ће бити наша могућност да производ пласирамо на тржишту и наша профитабилност“, реко jе Обрадовић обраћаjући се радницима.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *