БУЏЕТ ЛАЈКОВЦА УМАЊЕН АЛj j ДАЉЕ СОЦjЈАЛНО-РАЗВОЈНj

Буџет општине Лаjковац за наредну годину проjектован jе на 905 милиона динара и знатно jе смањен у односу на овогодишњи, коjи износи милиjарду и 254 милиона. Јавноj расправи о буџету коjа jе одржана у сали општине, присуствовали су пре свега буџетски корисници.

Средства ће бити смањена свим корисницима и на свим позициjама, jедино нису умањена социjална давања и субвенциjе за пољопривреду.

За стипендиjе jе опредељено седам милиона, за породиље 10 милиона, за пољопривреду 8,1 милион, за програм вантелесне оплодње три милиона динара, за акумулациjу „Стубо-Ровни“ коjа jе jедан од извора водоснабдевања Лаjковца 12,2 милиона динара. Дотациjе спорту су 19 милиона, а три милиона за почетак функционисања Установе за културу и спорт. За изградњу вртића опредељено jе 34 милиона, за културу 12 милиона, док jе издваjање за информисање 10 милиона динара, коjе ће од 1. jула прећи на финансирање преко конкурса.

Татиjана Панић, руководилац Одељења за буџет и финансиjе Општинске управе Лаjковац, представила jе и остале битне сегменте Нацрта Одлуке о буџету за 2015. годину:

– Наставићемо и у наредноj години да финансирамо проjекете удружења грађана, црквених заjедница, спортских удружења и других путем конкурса, здравствену заштиту за посебне категориjе становништва, програм вантелесне оплодње, права по Закону о бризи о породици и деци, jеднократне помоћи – социjалне, пензионерима, помоћ за огрев, у грађевинском материjалу итд. jнформисање ће од 1. jула прећи на финансирање преко конкурса, што ће бити значаjан удар на општину као целину.

Припрема програмског буџета, што jе од 2015. законска обавеза испоштована jе, тако да су уврштени само конкретни програми, чиjа jе реализациjа извесна, уз додатна ограничења и законом прописана умањења за jавна предузећа од 25-60 процената за уговоре о делу и ауторске уговоре, као и трошкове репрезентациjе.

Начелник Општинске управе Живота Молеровић нагласио jе да су начињене значаjне уштеде у буџету и констатовао да поjедини буџетски корисници не могу да схвате неопходност штедње, односно да то не доживљаваjу на прави начин.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *