ОТВОРЕНА ТРАФО-СТАНjЦА ЛАЈКОВАЦ 2

У петак jе свечано пуштена у рад трафостаница „Лаjковац 2“, изграђена у близини Хале спортова. Оваj обjекат траjно ће решити поуздано снабдевање електричном енергиjом и омогућити прикључење нових потрошача на подручjу општине Лаjковац.

„На оваj начин ствараjу се услови за прикључење нових индустриjских капацитета и стамбено-пословних комплекса“, рекао jе овом приликом директор ПД „Електросрбиjа” Срђан Ђуровић и наjавио да jе у план ушла и трафостаница од 110 киловолти „Уб 1“ вредности око 250 милиона динара.

„На таj начин траjно ће се решити енергетска ситуациjа у овом делу Србиjе, безбедно и поуздано напаjање свих купаца електричне енергиjе, а такође и улагање у нове капацитете око аутопута Београд-jужни Јадран“, рекао jе он.

jзградња трафостанице „Лаjковац 2“ смањиће губитке у дистрибутивноj мрежи и омогућити далеко лакше и ефикасниjе управљање енергетским системом.

„Трафостаница 35/10 „Лаjковац 2“ отвара нове перспективе, како општине Лаjковац, тако и огранка Лазаревац. Пут од идеjе до коначне реализациjе овог значаjног проjекта ниjе био нимало лак. Било jе потребно затворити комплетну финансиjску конструкциjу и пребродити броjне проблеме, нарочито имовинско-правне односе и добиjање грађевинских дозвола“, – рекао jе на свечаном отварању Веселин Шиљеговић, директор „Електродистрибуциjе“ Лазаревац.

У име општине Лаjковац на свечаности jе говорио председник Живорад Боjичић:

„Велика jе част и задовољство да се захвалим у име грађана општине Лаjковац. Са овим новим обjектом добиjамо нови квалитет живота, не само у Лаjковцу него у ширем региону. Ово jе велики корак у подизању квалитета живота грађана Лаjковца и наше привреде, имаjући у виду да смо ових дана завршили и деоницу ауто-пута. jмамо у виду да ће радови према Љигу и Обреновцу убрзати долазак инвеститора у наше две постоjеће индустриjске зоне и трећу коjа се формира“.

Укупна вредност проjекта jе 62 милиона динара, општина Лаjковац учествовала са 5,3 милона динара, а ПД ”Електросрбиjа” са 56, 7 милиона. jзградња jе траjала од средине 2010. године.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *