Томислав Рикановић нови председник Скупштине ГО Лазаревац

Потреба за избором новог председника уследила jе након изласка Демократске странке из владаjуће коалициjе, и оставке на ту функциjу Марка Гођевца. jз истих разлога и три члана ДС дала су оставке на чланство у Већу ГО Лазаревац. На њихова места изабрани с: jван Јаковљевић  мастер инжењер телекомуникационог саобраћаjа из Јунковца члан СПС, Никола Михаjловић дипломирани инжењер грађевинарства из Великих Црљена члан СПС и Милан Матиjашић правник из Лазаревца члан СНС.

На предлог одборника Александра Николића у дневни ред jе уврштен и, после опширне расправе,  дата сагласност за Покретање поступка ради решавања статуса домаћинства у Медошевцу због угрожености животне средине. Закључено jе и да се у року од месец дана закаже нова седница Скупштине ГО Лазаревац на коjоj ће се расправљати о реализациjи урбанистичких планова коjи су донети 2008. године, а у вези су са расељавањем домаћинстава услед рударских радова. У припреми седнице биће обављене и консултациjе са Електропривредом Србиjе, чиjи представник би требало и да присуствуjе наjављеноj седници.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *