У плану изградња спортско рекреативне зона Очага

Овим планом предвиђена jе изградња спортско-рекреативне зоне на 41,63 ха на подручjу око jезера Очага. Планирана jе приватизациjа и модернизациjа постоjећих обjеката, као и повећање смештаjних капацитета и пратећих садржаjа. Ту ће, према плановима, бити изграђен хотелски комплекс за смештаj превасходно спортиста, затим спортско-рекреативни обjекат “Очага”, као и камп и викенд одмаралиште са свим пратећим садржаjима.

Све то предвиђено jе Нацртом плана детаљне регулациjе спортско-рекреативне зоне “Очага”, коjи jе резултат инициjативе ЈП “Дирекциjа Лазаревац”, по захтеву Градске општине Лазаревац. Планом jе обуваћен део териториjе катастарских општина Петка, Шопић и Лазаревац, укупне површине 41,63ха, захватаjући простор од новопланиране саобраћаjнице са кружном раскрсницом, корито реке Мале Очаге са jезером Очага и пољопривредним земљиштем у непосредним окружењу до jбарске магистрале.

Будући да jезеро са плажом представља постоjећи комплекс, планом jе предвиђено проширење и оплемењивање простора на укупноj површини од 5,36 ха. Атрактиван простор представља и целина спорта и рекреациjе на површини од 5,70 хектара. Планира се изградња фудбалског терена са пратећим обjектима и теренима. У плану су и хотелски садржаjи, чиме би се заокружила туристичка понуду целог простора.

Осим тога, план обухвата и парковско зеленило са бунгаловима, а за уређење те целине планира се израда Урбанистичког проjекта коjи би детаљниjе разрадио потребе и могућности са аспекта сагледавања модерног туризма, истовремено пружаjући доживљаj традиционалног у проjектованом окружењу, народног неимарства и стваралаштва, лепоте природе, спорта и рекреациjе. Уз све наведено, биће задржане садашње локациjе станица за снабдевање течним горивом, а планира се додатно њихово уређење.

Јавни увид до 3. новембра 2015.

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулациjе спортско-рекреативне зоне “Очага” у Лазаревцу омогућен jе у згради Градске управе града Београда и у Градскоj општини Лазаревац, у периоду од 5. октобра до 3. новембра 2015. године.

Нацрт, коjи jе утврдила комисиjа за планове Скупштине града Београда на седници одржаноj 24. септембра 2015. године, у складу jе са Законом о планирању и изградњи. Јавна седница те комисиjе одржаће се у згради Градске управе града Београда 26. новембра 2015. године, а у току седнице ће сва присутна физичка и правна, лица коjа су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, моћи да образложе примедбе пред комисиjом.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *