Решени дугогодишњи проблеми у Ћелијама

Део клизишта у Лађевцу, које је правило велике проблеме локалном становништву претходних година, успешно је санирано. Председник општине Лајковац Живорад Бојичић је приликом обиласка овог градилишта са својим сарадницима, истакао да сада следе припреме за геомеханичка испитивања, које ће урадити надлежно министарство.

На другом крају Ћелија, у засеоку Врелине, у току је завршетак радова на доградњи чесме на чувеном врелинском изворишту.

“Ово извориште је јако важно за све мештане Ћелија јер, услед недостатка воде, скоро цело насеље користи воду са овог извора. Због тога смо морали да урадимо комплетну чесму са риголама, подзидом, каналима и решеткама. Такође, са мештанима Ћелија смо договорили да у наредном периоду урадимо и пут до Врелина. У току је изградња пројектне документације за тај пут па би асфалт до изворишта у Врелинама, требао да буде урађен до краја године“ – истакао је том приликом заменик председника општине Лајковац, Андрија Живковић.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *