ПРjМЕР УСПЕШНОГ ФУНКЦjОНjСАЊА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Руководство општине Лаjковац задовољно jе оним што jе у овоj општини постигнуто у 2014. години, jер како кажу, упркос великим проблемима коjи су их задесили, успели су да се консолидуjу и одраде све планирано.

Zivorad Bojcic, Goram Milovanovic, Molerovic, Marina

„С обзиром на две велике елементарне непогоде коjе су довеле до застоjа не само у Лаjковцу, него и у целоj Србиjи, а имаjући у виду и то да осамдесет посто буџета општине Лаjковац зависи од производње на површинском копу Тамнава – Западно поље РБ „Колубара“, ми смо задовољни оним што смо успели да урадимо. То се односи пре свега на уклањање последица елементарних непогода, а успели смо да испоштуjемо и основне постулате нашег рада у општини Лаjковац, што се односи на финансиjску консолидациjу буџета и буџетских установа, затим, успели смао да завршимо jедан броj обjеката коjи су започети у раниjем периоду, као и да урадимо нове проjекте коjи су планирани за ову годину“, каже председник општине Лаjковац Живорад Боjичић.

Заменик председника Горан Миловановић истиче да су ипак 2014. обележиле маjске поплаве. „Сматрамо да смо jедна од ретких општина коjа jе правовремено реаговала и врло брзо смо отклонили последице поплава. jсплатили смо оштећеним породицама по сто хиљада динара, а извршили смо и све грађевинске радове, осим ерозиjе и клизишта коjи су у републичкоj наделжности. Као доказ доброг рада, jесте и новац коjи смо добили од Канцелариjе за обнову и развоj, тj. 24 милиона динара коjа су враћена у буџет општине Лаjковац, сматраjући да смо на веома ефикасан и коректан начин уколнили све недостатке и последице поплава“.

За 2015. годину палниран jе завршетак радова на обjектима коjи су започети у раниjем периоду, а коjи су фазно рађени у претходне две три године. То се односи на простор партерног уређења код спортске хале у Лаjковцу где ће бити урађени тениски терени, завршетак радова у основноj школи „Миле Дубљевић“ у Лаjковцу, завршетак школе у Јабучjу до 1. септембра.

Председник Боjичић каже да лаjковачка општина новца има довољно и да нема разлога да ови радови не буду извршени. Он такође додаjе, да построjење за прераду отпадних вода, због поплава, прошле године ниjе пуштено у рад, те да ће то учинити ове године.

Проjекат водоснабдевања

Један од примерних задатака у овоj години jесте и решавање питања водоснабдевања. Радиће се замена дотраjалих цевовода. Лаjковачка Дирекциjа ће финансирати замену дотраjалих цеви у улици Воjводе Мишића у дужини од 410 метара, док ће ЈП Колубара Стубо-Ровни финансирати комплетну замену у улици Краља Петра и улици Николе Аћевца, где су били велики губици на мрежи. Председник Боjичић jе наjавио да ће ребалансом буџета бити предвиђена средства за прву фазу стављања у функциjу примарног цевовода на потезу Оштриковац-Маркова Црква-Словац-Ратковац-школа у Придворици. Вредност свих тих радова jе око 140 милиона динара. Стубо-Ровни ће до jуна месеца завршити главни резервоар на брду Оштриковац у Марковоj Цркви, одакле ће се напаjати западни део Лаjковац и цевовод ићи према Убу.

Помоћ грађанима не изостаjе

Без обзира на то што jе 2014. била кризна година, социjална давања у општини Лаjковац нису изостала. Према плану, тако ће бити и у овоj години.

 У 2014. години 69 незапослених породиља добило jе по 120 хиљада динара, док jе 41 запослена породиља добила по 60 хиљада динара, што jе укупно готово 13 милиона динара.  Пензионери су добили 11 милиона, субвенциjе за цену воде за социjалне категориjе становништва износе 1,8 милиона, а од тога 1,2 милиона за поплављене улице у маjу, jуну и jулу месецу. Субвенциjе за вртић на умањену цену боравка деце износиле су 1,8 милиона динара укупно, док jе за вештачку оплодњу за седам парова у прошлоj години издвоjено 2,2 милиона динара.

Планови дирекциjе за изградњу

Кључни планови Дирекциjе за 2015. годину, по речима директорке Марине Петровић су: доградња вртића за шта jе опредељено 57 милиона динара, наставак радова у улици Боjе Марковића са кишном и фекалном канализациjом, кишни колектор, доградња основне школе у Лаjковцу, 40 милиона динара jе опредељено за израду кишне и фекалне канализациjе у Лаjковцу, као и прва фаза асфалтирања локалних и некатегорисаних путева. Опредељено jе и 5 милиона за реконструкциjу Погона за пречишћавање отпдних вода и да се приведе намени.

Предвиђен jе проjекат измештања зелене пиjаце из центра Лаjковца на простор Агро-бизнис центра, како би се ослободио простор у центру града где би се изградила нова савремена зграда Културног центра. У плану jе да се од згарде силоса направи аутлет центар, за шта постоjе заинтересовани инвеститори. У плану jе и проjекат изградње затвореног базена.

Што се буџета Лаjковца тиче, већ сада на рачуну општине, према речима председника Боjичића налази се 750 милиона динара, што jе доказ успешне финансиjске консолидациjе. Уз редовне приходе у току године, та ће сума бити далеко већа, тако да ће бити неопходно радити ребалансе. Новцаима у развоjном делу, за пољопривреду и социjална давања, а што се тиче запослених у општинскоj управи и њихових трошкова, извршене су значаjне уштеде.

Уштеде на платама и трошковима репрезентациjе

Начелник општинске управе Живота Молеровић, именован jе на ту функциjу половином прошле године, и по његовим речима за тих шест месеци направљене су знатне уштеде.

„Продали смо шест општинских возила и само на гориву jе уштеда 40 посто, однсно уштедели смо око три милиона. Показало се да су та возила била беспотребна и да све функционише и са ова четири возила коjа имамо.

Све дневнице комисиjа за време радног времена су укинуте. Сви ми, укључуjући председника, заменика, директоре смо се добровољно одрекли десет посто своjих плата, да би и ту уштедели, како би растеретили раднике jавних предузећа. Значаjне уштеде су и на репрезентациjи, односно нема више беспотребних семинара. За шест месеци потрошено jе само тридесет хиљада на семинаре за разлику од неких претходних година где jе та цифра била далеко већа“.

Локалним акционим планом запошљавања за 2015. годину предвиђено jе да се ове године запосле 34 радника кроз програм приправника и  jавних радова и то: 5 приправника у управи са вишом и високом школском спремом, jавни радови за одржавање спортске хале 15 људи, у Лаjковац услуге биће примљено 13 људи и двоjе ће бити примљено у општинску управу. Кроз програм субвенциjа за запошљавање десет регистрованих пољопривредних газдинстава, коjи остваруjу приход искључиово од пољопривредне делатности, добиће у 2015. субвенциjе од по 300 хиљада динара.

Што се управе тиче, Молеровић каже да jе сигурно jедна од пет наjбољих у Србиjи.

„Све набавке коjе су неопходне за функционисање у 2015. су већ завршене. Потписали смо уговор за снабдевање електричном енергиjом први у Србиjи. Завршили смо и превоз ученика, осигурање итд, дакле сви предуслови за законистост и ефикасност рада управе као сервиса грађана су завршени. Овде се грађевинске дозволе издаjу за десет дана“, каже Молеровић и позива инвеститоре да дођу у Лаjковац, где ће добити наjбоље услове у оквиру закона.

Што се броjа запослених у управи тиче, он мора бити смањен за 6,5 посто до половине ове године, што ће бити решено природним одливом. Молеровић каже да управа има довољан броj људи, али jе проблем са структуром jер нема довољно стручног кадра.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *