j ПРЕДУЗЕЋЕ j ТОПЛjФjКАЦjОНА МРЕЖА БЕЗ ВЕЋjХ ПРОБЛЕМА

„2014. годину jавно предузеће „Топлификациjа“ завршило jе са много бољим финансиjским пословањем, него што jе то било претходних година, тако да можемо бити задовољни“, каже директор овог предузећа Вукашин Јањевић.

Vukasin Janjevic

„jмали смо среће, jер нисмо имали неких великих проблема због поплава и елементарних непогода, као што су то имали други, тако да jе наш систем остао нетакнут. Финанисjски, остварили смо бољи резултат него што jе то било претходних година. Што се тиче греjне сезоне, ни ту немамо већих проблема“, рекао jе Јањевић.

Другог jануара десила се jедна већа хавариjа на цевоводу, када jе без греjања остао цео град, али брзом интервенциjом служби Топлификациjе, оваj проблем jе у дану решен. Током ове интервенциjе jедан радник jе задобио и лакше телесне повреде, односно опекотину.

Кључне активности Топлификациjе односе се на припреме за увођење система наплате према утрошеноj топлотноj енергиjи. У готово све подстанице jе уграђена нова опрема.

Осим тога, протекле године доста се радило на санациjи и реконструкциjи, а мање на ширењу мреже. Према речима директора, сви главни магистрални цевоводи су у доста добром стању, а остало jе да се ради на секундарним разводима, што jе огромна мрежа, али полако се санираjу слабе тачке.

Наплата према утрошеноj енергиjи, као законска обавеза, била jе планирана да почне од ове сезоне, међутим одложена jе за наредну, али потрошачи коjи су  уградили калориметре, већ могу плаћати према утрошку. За сада се за оваj начин плаћања определило око триста потрошача у Лазаревцу. Грађани коjи су заинтересовани, путем информатора коjи могу наћи на благаjни Топлификациjе, могу се информисати и сазнати све што их интересуjе по питању наплате топлотне енергиjе по утрошку.

Тренутна цена греjања jе 65 динара по квадрату, што jе међу наjнижим ценама у Србиjи. Такође, и цена коjа jе формирана по утрошку спада међу наjниже.

Јавно предузеће Топлификациjа у претходноj години радило jе и на техничком опремању. Купљена jе jош jедна нова машина и нов трактор са приколицом, тако да су на таj начин што су оспособљени да послове обављаjу самостално, према речима директора, начињене велике уштеде.

„Формирали смо jедну озбиљну грађевинску оперативу, коjа може у овим нашим условима да одговори потребама предузећа. Сада смо у ситуациjи да завршимо скоро све послове из наше делатности, посебно из те грађевинске оперативе коjа jе битна, а то се односи на све ископе, постављање цеви, машинско-монтажне радове и враћање у првобитно стање до нивоа асфалтирања“, обjаснио jе Јањевић.

ЈП Топлификациаj тренутно има око 7000 потрошача, правних и физичких лица, а у последње две године квадратура jе повећана за око 50 хиљада квадрата, а стална jе борба са илегалним прикључцима.

 За 2015. годину припремљени су проjекти коjи се односе на реконструкциjу, санациjу и проширење мреже.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *