Потписани Протоколи о сарадњи са општинама Вучитрн и Липљан

Председник ГО Лазаревац Бојан Синђелић у Палати „Србија“ у Београду потписао је Протоколе о сарадњи са председницима општина Вучитрн и Липљан са Косова и Метохије, Ацом Мишићем и Златком Лазићем.

О овој сарадњи Синђелић је рекао: „У оквиру овог споразума свих 15 градских општина са територије града Београда потписало је са одређеним општинама са територије аутономне покрајине Косово и Метохија Протокол о будућој сарадњи. Циљ је да држава и наша општина воде рачуна о грађанима Србије који живе на КиМ и да ти људи осете да нису заборављени. Такође, пре неколико година потписали смо акт с којим смо се збратимили са општином Звечан на Косову, тако да општина Лазаревац показује једну озбиљну политику што се тиче глобалног нивоа“.

Потписивању ових Протокола, претходило је потписивање Протокола о сарадњи између београдских општина и општина на територији Косова и Метохије, који су потписали заменик градоначелника града Београда Горан Весић и директор владине Канцеларије за КиМ Марко Ђурић.

Овим Прoтoкoлoм прeдвиђeнo је дa Кaнцeлaриja зa КиM и Грaд Бeoгрaд кooрдинирajу, усмeрaвajу и пружajу кoнтинуирaну нeoпхoдну пoмoћ и пoдршку oпштинaмa сa циљeм дирeктнoг и трajнoг пoбoљшaњa живoтнoг стaндaрдa грaђaнa нa тeритoриjи КиM, a у склaду сa идeнтификoвaним пoтрeбaмa и рaзвojним приoритeтимa.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *