Одвоjени милиони за породилиште

Усвоjена jе Одлука о завршном рачуну буџета за 2014. годину, затим одлука о ребалансу буџета за ову годину и дате сагласности на измене пословања Дирекциjе и на План и програм рада Центра за културу Лазаревац.

 За таj период планирани су текући буџетски приходи  у износу од 856,4, а остварени 1.475,17 милиона динара. Са осталим приходима, у буџету се нашло 1.812,53 милиона динара. Расходи и издаци из текућих буџетских прихода и примања извршени су у износу од 846.04 милиона динара. Остала средства трошена су према наменама. Вишак прихода и примања – буџетски суфицит износи 507. 153 динара.

Према, за ову годину другом ребалансу буџета, укупни приходи и примања и пренета срества износиће 1.344,89 милиона динара. Средства се ребалансираjу jер се из претходног периода преноси 90 милиона динара и jер jе од првог jуна корисник средстава буџета и Центар за културу. Када су у питању инвестициjе,  наjвећи део, преко 82 милиона динара, биће усмерен Дирекциjи за изградњу Лазаревца. Половина од тога планирана jе за изградњу Улице 1300 каплара, 15 милиона за породилиште, 12 милиона jе дуг за jавну расвету. Остала средства ће бити искоришћена за одржавање комуналне и топлификационе инфраструктуре и jавних површина.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *