Одборници усвојили ребаланс буџета

Одборници Скупштине ГО Лазаревац одржали су две седнице и разматрали укупно 15 тачака дневног реда.

Одборничка група Лазаревац – Наша кућа напустила је седнице уз образложење да тражи да се седнице Скупштине презентују грађанству у виду директног телевизијског преноса, а и револтирани неблаговременим достављањем материјала за седнице.

Њихово мишљење по питању ажурности у достављању материјала подржали су и одборници Демократске странке, али су ипак остали на седници како би ребаланс буџета био изгласан .

На 17. седници увојенеа је оставка Иване Јаковљевић, заменика члана изборне комисије, оставка Ратка Божића на место заменика члана изборне комисије, увојен је извештај о раду општинског правобранилаштва за протеклу годину и неколико Предлога који су усвојени по скраћеном поступку.

Днвни ред 18. Седнице Скупштине која је одржана у наставку односио се на Предлог одлуке о завршном рачуну буџета ГО Лазаревац за 2017. годину, Предлог одлуке о ребалну буџета ГО Лазаревац за 2018. годину, Предлог програма израдње и реконструкције некатегорисаних путева  на подручју општине и давање сагласности на одлуку о измеми Статута Центра за културу.

Одборници су једногласно усвојили Предлог одлуке о ребалансу буџета за ову годину.  Планирани укупни приходи и пренета средства су у износу од 1,524.408,339 динара. Њега између оталог чине приходи буџета у износу од 1, 022.613,999 динара, додатни прииходи буџетсклих корисника у износу од 221,533,959 динара  и пренета средства из претходних година  у изноу од 280,260,381 динар. Посматрано укупно, ребалансом се укупна средства смањују за 16,328,514 динара, а посматрано по изворима финансирања  приихподи из буџета се увећавају за 23 милиона. Соптвени приходи буџетских корисника за 585,000  динара, трансфери од других нивоа власти се смањују за око 65 милиона и пренета средства из ранијих година се распоређују у додатном износу од око 25 милиона динара.

Шеф одборничке групе СНС, Бојан Ствић, поднео је оставку на одборнички мандат због, као је образложио, преузимања још једне функције у извршној власти.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *