НА ДНЕВНОМ РЕДУ КАДРОВСКА РЕШЕЊА

За новог секретара локалног парламента у Лаjковцу изабран jе дипломирани правник Горан jлић, до сада запослен у Служби за скупштинске послове Општинске управе Лаjковац.

Због истека мандата са места вршиоца дужности директора Фонда солидарне стамбене изградње општине Лаjковац разрешен jе Владан Чоловић, а за новог вршиоца дужности именована jе в.д. директора Дирекциjе за уређење и изградњу Марина Петровић. Одборници су већином гласова дали сагласност на предлог Управног одбора Заjедничког центра за социjални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лаjковац и Мионица да нови мандат за место директора ове установе добиjе Милан Јовановић. Донета су нова решења о именовању председника и чланова УО Фонда солидарне стамбене изградње и Комисиjе за планове општине Лаjковац.

Скупштина jе донела одлуке о спровођењу jавног конкурса за места директора Дирекциjе за уређење и изградњу општине Лаjковац и ЈП „Градска чистоћа“, са припремљеним текстовима огласа.

Накнаде одборника и плате и накнаде изабраних, именованих и постављених лица на овоj седници усклађена су са законском регулативом. Усвоjене су треће измене Одлуке о правима и услугама социjалне заштите општине Лаjковац, коjима jе предвиђено да социjално угрожени грађани могу остварити право на грађевински пакет за уређење стамбених обjеката. Такође jе усвоjена Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта пољских путева и канала од пољске штете и спаљивања органских остатака.

Постављено jе и неколико одборничких питања: Душан Миловановић (ДС) питао jе када ће бити очишћена Железничка колониjа, Душан Живановић (ДСС) зашто ниjе урађен насип код моста у Пепељевцу чиме би се смањио велики проблем поплављивања у том подручjу, а Косана Грчић из Демократске странке затражила jе подjеднак третман за све одборничке групе, сматраjући да ДС ниjе консултована приликом припреме неких одлука. Председник Живорад Боjичић у вези насипа у Пепељевцу одговорио jе да jе проблем што jе уређење водотокова у надлежности државе, а она споро реагуjе, тако да држава треба да дозволи да локална самоуправа решава ургентне проблеме иако нису у њеноj директноj надлежности.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *