Лаjковац наредне године добиjа базен

Реч jе о изградњи затвореног базена у Лаjковцу.

“У септембру месецу очекуjемо да ће бити обjављен велики тендер. Процењена вредност изградње затвореног базена у Лаjковцу jе 250 000. Ми ћемо краjем августа, или у првоj половини септембра морати да одржимо jош jедну седницу скупштине, на коjоj ћемо усвоjити ребаланс буџета, пошто jе у току тендер за избор наjповољниjе банке за кредит за изградњу базена. Очекуjемо да ће таj поступак бити завршен до краjа августа и да ћемо онда у првоj недељи септембра одржати редовну седницу скупштине општине где ћемо та средства позиционирати ребалансом буџета тако да већ следећег дана може бити обjављен тендер за избор извођача радова за изградњу базена.”, рекао jе Боjичић.

Девет месеци jе  потребно да прође од увођења извођача радова у посао до финализациjе изградње базена.

“Очекуjемо да већ краjем године или можда почетком наредне уведемо извођача.”, каже Боjичић.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *