ГО Лазаревац потписница Протокола о сарадњи градова и општина у сливу Колубаре

Протокол су потписали представници Града Ваљева, општине Лајковац, општине Љиг, Градске општине Лазаревац, Градске општине Обреновац, општине Мионица, општине Уб и општине Коцељева.

Циљ протокола је смањење ризика, одговора и брзог опоравка након елементарних непогода и других несрећа. Протоколом су дефинисани посебни циљеви, а намера је да локалне самоуправе координисано раде на: припреми заједничких стратешких и планских докумената из области управљања ризицима, припреми предлога пројеката и конкурисања код фондова, изградњи адекватног система ране најаве, адекватном одговору на ванредне ситуације, развоју јединица цивилне заштите опште намене, заједничком планирању и имплементацији инфраструктурних мера, стратегији планирања финансијских средстава ради смањења и трансфера ризика, ефикасне обнове на основу принципа „изгради поново боље“ и унапређењу процеса процене штете и обнове након елементарне непогоде на основу међународне PDNA методологије.

Поред Протокола о сарадњи градова и општина у сливу Колубаре потписан је и Протокол о сарадњи градова и општина слива Западне Мораве. Наведени протокол потписали су представници следећих градова и општина: Краљево, Чачак, Крушевац, Ужице, Ариље, Косјерић, Горњи Милановац, Рашка, Пожега, Лучани, Чајетина, Нови Пазар, Врњачка бања, Тутин, Трстеник, Кнић и Ивањица.

Наведени протоколи потписани су уз подршку Канцеларије за управљање јавним улагањима, SKGO и UNDP.

Потписивању су присуствовали и в.д. директор Канцеларије за управљање јавним улагањима Марко Благојевић, државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Велимир Станојевић, представник UNDP-а Жарко Петровић, начелник сектора за ванредне ситуације Предраг Марић, генерални секретар SKGO Ђорђе Станичић, начелници Округа и представници других релевантних државних и регионалних установа и институција.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *