Конкурси ГО Лазаревац за помоћ пољопривредницима

Први Јавни позив који расписује ГО Лазаревац из области је сточарства, а поред њега биће расписана још два конкурса. Први је за развој и унапређење повртарства, а други за финансирање едукација везаних за пољопривреду.

„Право на остваривање саредстава може остварити носилац или члан регистрованог породичног пољопривредног газдинства, мора имати пребивалиште на територији ГО Лазаревац. Газдинство мора бити на територији општине Лазаревац, као и катастарска парцела на којој се поставља опрема и да је катастарска парцела у власништву носиоца или члана газдинства, или да је у закупу од стране подносиоца пријаве најмање до 31.12.2021. године. Уколико подносилац пријаве није власник пољопривредног земљишта, потребно је да поседује оверену сагласност власника катастарске парцеле којом се дозвољава постављање опреме која је предмет овог Јавног позива“, објашњава председник Савета за пољопривреду ГО Лазаревац, Александар Ракић.

Уколико катастарска парцела на коју се поставља опрема има вишње власника, потребна је оверена сагласност свих сувласника. Приликом избора корисника бесповратних подстицајних средстава, предност имају носиоци пољопривредних газдинстава који се баве пољопривредом као својом основном делатношћу и имају уматичена грла стоке. Подстицајна средства се додељују у максималном износу од 80 посто цене прихватљивих трошкова, а то су трошкови набавкке опреме која је предмет Јавног позива, али без пдв-а.

Неприхватљви су банкарски трошкови, трошкови јемства и сличне налнаде, куповина или закуп земљишта, трошкови обезбеђивања воде, доприноси у натури као и накнадни и непредвиђени трошкови радова.

ПРЕДАВАЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

У фебруару почињу и предавања за пољопривреднике.

  1. фебруара од 16.30 предавачи ће бити из семенских кућа Земун поље и Нови Сад, такође из Агро маркета из области заштите биља.
  2. фебруара биће организовано друго предавање, а овога пута предавачи ће бити из семенских кућа Ас и Пионир, а такође из Хемикал Агро Сава биће одржано предавање из области заштите биља. Ово предавање почиње у 17 часова.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *