Борба ћирилице и латинице у библиотеци

Њихова менторка, професорка Ђина Ђелмаш, поносно jе описала шта jе оваj проjекат обухвтао и како су њени ђаци вредно радили на њему.

 „Ученици другог разреда коjи иначе у програму раде реформу jезика, Вукове реформе, jезичку ситуациjу у Србиjи у IX и XX, а и почетком XXI века, су управо таj проблем, дакле проблем писма и  jезика проучавали на jедан специфичан начин, бавећи се заправо jезиком и писмом на пословним именима, односно на фирмама у Лазаревцу. Знате и сами да углавном преовлађуjе латиница, па смо се ми позабавили тиме да видимо у коликоj jе то мери, коjи су разлози и шта би можда требало учинити, да се ова ситуациjа промени. Ја сам изузетно задовољна оним што су ученици показали. Заиста су се потрудили и урадили то темељно. То jе био врло опсежан рад, коjи се заснива пре свега на теренском раду, па затим на проучавању и систематизациjи резултата, а затим на извођењу неких закључака. Нема много мог доприноса у том њиховом раду сем неке почетне идеjе и малог усмеравања. Читав посао, а посао jе огроман, урадила jе та група од десетак ученика.“

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *