Оглашена продаjа угља из Колубаре

У огласу се наводи, да jе утврђена количина 126.000 тона сировог угља, коjа ће се продати путем jавног надметања. Цена угља jе 4.022,42 динара по тони са обрачунатим ПДВ-ом.

Право учешћа имаjу сва правна и физичка лица коjа испуњаваjу законске услове.

Конкурсна документациjа за учешће у куповини сировог угља путем jавног оглашавања може се преузети сваког радног дана у Служби продаjе у Вреоцима. Рок за достављање документациjе jе 17.06. на архиву продавца.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *