Увећане стипендије за најбоље лајковачке студенте

Студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, за студије I и II степена који су већ корисници студентске стипендије које додељује општина Лајковац и постигну просечну оцену најмање 9.50 у текућој школској години, остварују право на увећан износ судентске стипендије која ће се испалтити за месец јун текуће школске године у висини до 70% просечне месечне нето зараде у Републици Србији по задњем објављеном податку Републичког завода за статистику. 

Право на увећану стипендију студент ће остварити достављањем потврде о свим положеним испитима у текућој школској години са просечном оценом закључно са јунским испитним роком. 

Пријаве на увећану стипендију могу се поднети и узети на писарници Општинске управе Лајковац у периоду од 20.07.2018. године до 31.08.2018. године.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *