Почела подела пензионерских картица

Пензионерске картице за најстарије суграђане почеле су да се деле у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање у Лазаревцу.

Ове картице служе ради лакше идентификације, а грађани ће уместо последњег пензионог чека убудуће моћи да их користе како би доказали свој пензиони статус. Попусти и разне погодности за пензионере које су доступне у трговинским, занатским и угоститељским радњама до сада су били оствариви само уз показивање пензионог чека, чију функцију сада смењује ова картица.

Картица је бесплатна и важи уз идентификациони документ. На њој је уписано име корисника и регистарски број, тако да није преносива и може се користити искључиво лично.

Свим грађанима који желе да преузму пензионерске картице у ПИО фонду неопходна је лична карта или пасош. Међутим, треба нагласити да ове картице нису исто што и „београдске сениор картице“ које се могу преузети у општини.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *