Општина Лајковац: “Не монтира се никаква базна станица 5G у Лајковцу!”

Обавештавамо јавност да се на крову зграде бившег силоса поред аутобуске станице НЕ МОНТИРА никаква базна станица 5G, како су то навели поједини грађани на друштвеним мрежама, већ „ОБИЧНА“ БАЗНА СТАНИЦА МАЛЕ СНАГЕ , ИСПОД 250 W ЕФЕКТИВНЕ ИЗРАЧЕНЕ СНАГЕ , каже се у саопштењу општинске управе општине Лајковац.

За овакве базне станице није потребна никаква дозвола, тј. није потребно одлучивати о потреби процене утицаја на животну средину, што је све у складу са законском регулативом која уређује ову област А ШТО ЈЕ ПОТВРЂЕНО ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ МИНИСТАРСТВА.

Теленор је покренуо процедуру пред надлежним одељењем општине Лајковац и тек након окончања процедуре и добијања решења може пустити ову базну станицу у складу са пројектованом снагом, која је изнад 250W , уколико решење буде позитивно.

Што се тиче 5G технологије, RATEL још увек НИЈЕ расписао тендер за добијање лиценци за овај фреквенцијски опсег на територији Србије , тако да НЕМА ГОВОРА да се ради о базној станици 5G.

Овом монтажом Теленор не крши ни један пропис који регулише ову област као што га није прекршио ни МТС , који је већ раније инсталирао своју базну станицу на истом крову.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *