На продају грађевинско земљиште у Лазаревцу – почетна цена процењена на 15 милиона динара

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда огласила је продају грађевинског земљишта у Лазаревцу, површине 2.146 м2, чија је почетна цена процењена на 15.218.380 динара.

Ово грађевинско земљиште налази се између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, опремљено је водоводном и канализационом мрежом, уз могућност прикључења на ЕЕ и ТТ инсталације које се налазе дуж постојећих саобраћајница.

Земљиште које је предмет лицитације биће отуђено лицу које понуди највишу цену. Уколико се плаћање врши једнократно, уплатом у року од 15 дана од потписивања уговора, цена се умањује за 30%.

Пријаве се достављају писмено Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда најкасније до 25. јула, а јавно надметање ће се одржати 26. јула у просторијама дирекције.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *