Ради се процена утицаја на животну средину подручја за изградњу нове Термоелектране Колубара Б

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре донело је одлуку о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене за изградњу нове Термоелектране Колубара Б.

Оквирна граница Просторног плана обухвата делове територија општина Обреновац, Лазаревац, Уб и Лајковац, објављено је у Службеном гласнику.

– Стратешком проценом биће разматрана питања заштите животне средине: заштите ваздуха, вода, земљишта, живог света, природе у друга – објављено је у Службеном гласнику.

Министар рударства и енергетике Александар Антић прошлог лета је најавио да ће држава поново активирати пројекат Колубара Б, за изградњу нове термоелектране снаге око 350 МW, као и да је формирана радна група која ће њим управљати.

Рок за израду Стратешке процене је 12 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Просторног плана.

извор: ekapija

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *