АГ Институт пројектоваће другу фазу јавне гараже и трга у Лазаревцу

АГ Институт из Новог Сада израдиће пројектно-техничку документацију за јавну гаражу – II фаза са тргом у Лазаревцу. Ова фирма добила је посао након спроведене тендерске процедуре, а вредност набавке је 5.041.000 динара.

Изградња подземне гараже-фаза II и трга је предвиђена у ужем градском језгру општине Лазаревац, испред зграде Скупштине општине Лазаревац.

У другој фази је предвиђена изградња гараже испод платоа испред општине, као и комуникација између прве и друге фазе која је испод јавне саобраћајнице.

Предвиђени капацитет гараже у фази II је око 45 паркинг места. Поред два улаза-излаза за возила, гаража треба да има и два улаза-излаза за пешаке, који су су физички одвојени од улаза-излаза за возила. Предвиђена бруто површина једноетажне подземне гараже је око 1.730 м2.

Предвиђена површина трга изнад подземне гараже износи око 2.600 м2.

извор: https://www.ekapija.com/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *