ТРАВА j АМБРОЗjЈА ЦВЕТАЈУ У ЛАЗАРЕВЦУ

Непокошене травнате површине, коров, растиње и амброзиjа, ове године у Лазаревцу очигледно сачекаће и први снег. Јавно комунално предузеће коjе jе до сада обављало оваj посао, чини то и сада, али у чак четрдесет одсто мањем обиму него раниjе, за колико су ангажовани од стране лазаревачке Дирекциjе.

Ambrozija u Lazarevcu

Директор ЈПКП Лазаревац Милисав Крстовић каже да према Закону о комуналним делатностима све jавне површине мораjу саме локалне самоуправе да одржаваjу, а онда Дирекциjа према расположивом новцу одреди коjе су то површине. Тако jе и овог пута, само jе део коjи ниjе предвиђен за кошење, чини се знатно већи од оног коjи се коси.

Ове године у Лазаревцу се не орезуjу ни гране на дрворедима у парковима и другим jавним местима, те, према речима Крастовића постоjи опасност и од падања сувих грана на аутомобиле и пролазнике. Ни за таj посао новца нема.

Оно што jе наjвећи проблем, по речима директора Крстовића, тренутно jе амброзиjа. „Почиње школска година и ми ћемо се потрудити да покосимо све површине куда се крећу деца, али неко нам мора дати гаранциjу да ће нам то касниjе бити и плаћено“, каже он.

Он додаjе да jе раниjих година општина Лазаревац имала новац у буџету намењен уклањању амброзиjе, али сада тога нема. Не преостаjе ништа дуго него да се грађани сами организуjу и уреде површине коjима се крећу они и њихова деца, jер jе амброзиjа, коjе у Лазаревцу има и превише, jедна од наjопасниjих алергених биљака на свету.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *