jЗЛОЖБА ПАСА У ЛАЗАРЕВЦУ

Ове године, већ традиционална изложба паса свих раса коjа се одржава у Лазаревцу, биће организована на теренима Спортског центра „Колубара“, у недељу 7. септембра.

Izlozba pasa

Лазаревачко Кинолошко Друштво по одобрењу КСРС-а у недељу 07.09.2014 организуjе IX Националну изложбу паса свих раса “ЦаЦ Лазаревац”. У сарадњи са “Cane corso Kлубом- Лазаревац“ у оквиру изложбе биће организована МjНj СПЕЦjЈАЛКА за расу Кане Корсо.Након завршеног оцењивања биће одржано предавање о раду и облику расе, коjе ће одржати стручни тим управног одбора клуба „Kане Kорсо-Чачак” на челу са Миланом Баjићем.

Место одржавања изложбе Спортско-рекреативни центар „Колубара“ Лазаревац, Слободана Козарева бр.1

Предвиђене судиjе :

Др. Небоjша Шурбатовић I,II,VI,IX

Милован Мића Протић V, део IX, део II

Зоран Рокнић Вjjj, део IX

Пера Китановић VII

Жика Митровић, III, IV

Деjан Гуjанич II

МjНj Специjалка ,,Cане Cорsо” Др. Дарко Дробњак

Организатор задржава право измене и допуне судиjа.

Уписнина за првог пса износи 1000,00 дин, за другог 800,00 дин, а сваког следећег пса истог власника 500,00 дин. Уписнина за разред беба и наjмлађих износи 800,00 дин. Приjава за Јуниор хандлинг, одгаjивачке парове и групе jе бесплатна и вршиће се на дан изложбе. Уписнина за иностране излагаче износи 20 е и прима се на дан изложбе. НЕ ПРjМАМО УПЛАТЕ НА ДАН jЗЛОЖБЕ!!!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *