Стижу нас проблеми коjе смо игнорисали

„Данас сам прочитао у новинама да jе ЕПС у минусу две милиjадре евра. Мислим да ћемо имати много проблема да сачувамо оваj броj запослених, да се задрже ове плате, jер садашње стање ниjе на здравим ногама…

jЗАЗОВj КАО МОТjВАЦjЈА ЗА МЛАДОГ ЧОВЕКА

„Било jе проблема и тих осамдесетих када сам jа завршио факултет. Ја као технолог нисам могао да се запослим тада у Колубари. Отишао сам у jедну радионицу коjа се тада звала „Универзал“ и коjа заиста била на нивоу jедне занатске радионице. Стицаjем околности, почели смо све више да радимо за потребе Колубаре и онда у jедном моменту преко 60 посто производње „Универзал“ jе радио за „Колубару“. С обзиром да jе тада било око 200 радника у „Универзалу“, а „Колубара“ jе имала преко 16 хиљада радника тако се наметнуло питање уласка у Колубару.

Ја као млад инжењер имао сам шансе да растем jер jе фабрика у коjоj сам радио расла, то су били изазови за мене и заиста ништа ми ниjе било тешко, зато сам данас jако срећан кад год могу да помогнем неком младом човеку да добиjе своjу шансу“.

ОДГОВОРНОСТ ЈЕ НА ОПШТjНСКОМ РУКОВОДСТВУ

„Процес запошљавања младих људи мора да води општина, а не Колубара. Колубара води своjу пословну политику, али развоj, стимулациjа и амбиjент за младе, успешне и образоване људе мора да ствара локална самуоправа. Ми морамо да афирмишемо успешне људе, било да су инжењери, занатлиjе, одгаjивачи воћа и поврћа…

ТРЕБА БjРАТj ЧОВЕКА ДА ВОДj ОПШТjНУ, А НЕ ПАРТjЈУ

„Када jе први човек „Continentala“ као jедне велике светске фирме долазио у Лазаревац, тадашњи представници локлане самоуправе, тj, председник Борић, нису имали времена да приме делегациjу. У то време долазили су људи из Холандиjе, коjи су желели да купе Стакленик и да оставе свих 105 радника, тада jе одговор од локалних власти био да ниjе решено питање власништва, те ми имамо Колубару то нам ништа не треба, а онда jе свих 105 радника остало без посла… То jе недостатак слуха, а главни проблем jе у кадровима, jер треба бирати човека коjи ће да води општину, а не партиjу коjа ће да избаци свог пиjуна“.

jНТЕРВЈУ У ЦЕЛОСТj ПРОЧjТАЈТЕ У ШТАМПАНОМ jЗДАЊУ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *